Tarten van natuurwetten: De waterspreeuw

Omschrijving

Je hebt soms van die situaties waarbij het net is alsof de gewone natuurkunde even buiten werking is gesteld. Die gedachte komt ook bij me op wanneer ik de activiteiten van de waterspreeuw aanschouw. Tot mijn knieën door een stromende beek wadend moet ik al oppassen dat mijn benen niet onder mij vandaan worden gespoeld. Kijk nu naar sommige van de foto's hier. De vogel wordt soms volledig overspoeld maar gaat gewoon door met fourageren, alsof er geen water bestond! Kennelijk gelden er andere regels voor waterspreeuwen. De foto's zijn genomen in augustus 2013 aan de voet van de Njupeskar, Zwedens hoogste waterval.